Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dzień spędzony bez przyjaciela jest jak garnek, w którym nie została nawet kropla miodu.
— Kubuś Puchatek
Reposted byravena00 ravena00

a dziś? dziś nie dzwoń do mnie więcej
kilku ludziom udało się zapomnieć kim jestem
nawet tym najbliższym, naprawdę nie kumam
nie wiem czy by przyszli nawet gdybym umarł

~ Zapij Zabij Zapomnij
0837 f654 390
Reposted byempirewomanimaginaria
1618 01cc 390
wina?
historia to koszmar, z którego próbuję się obudzić.
— James Joyce
6179 fe77 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk
0113 1319 390
Reposted byviciousvenuscassandra2707lily931stopmeabeille
9935 e91c 390
Reposted fromvivian-maier vivian-maier
6495 3622 390
Reposted byAmyLynnLeechicalocaRavynabeltaneSic616matussbialy-krolikpsychodelik
http://90s-b-i-t-c-h.tumblr.com/
Reposted fromweightless weightless
9728 c352 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats
2737 780e 390
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viasummerstar summerstar
czasem zdarzają się takie dni jak ten. dni gdy tak rozpaczliwie chcesz wszystko, lecz nie możesz nic.
Reposted fromznikajac znikajac
6732 dd93 390
Reposted fromvivian-maier vivian-maier

- wiesz o tym, że palenie zabija?
- wpierdalanie się w cudze sprawy również.

 -L.

falling is just like flying except there’s a more permanent destination.

4600 1293 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl